ویژگیهای حسی از جمله مهمترین خواص فرآورده های غذایی هستند که شناخت آن ها به دلیل نزدیکی با خواسته-های مصرف کننده از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه ارزیابی ویژگی های حسی توجه مراکز مختلف علمی، آموزشي، پژوهشي و صنعتي را به خود جلب نموده است. آزمایشگاه ارزیابی حسی و رفتار مصرف کننده با هدف بهبود، توسعه و مهندسی ارزیابی محصولات غذایی با کمک تکنیک‌های ارزیابی حسی برای تولید محصولات با کیفیت در سال 1392 تاسیس شد و پس از سال ها آموزش و پژوهش در این زمینه به صورت ملی و بین المللی، در سال 1397 به صورت تخصصی توسعه پیدا کرد. توسعه تکنیک های ارزیابی حسی، انجام آزمون های تمایز، پذیرش مصرف کننده (به روش هدونیک) ، ترجیحی، توصیفی و وابسته به زمان (TI, TDS) در محصولات غذایی از اولویت‌های این آزمایشگاه می‌باشد.

این آزمایشگاه دارای کابین های ارزیابی حسی مجزا (مجهز به نورپردازی کنترل دقیق و مجهز به رایانه برای جمع آوری داده های حسی)، اتاق آموزش فردی و گروهی برای پانلیست ها، اتاق جلسات، محیط آماده سازی نمونه های مجزا و کنترل شده و تیم تخصصی و آموزش دیده می باشد. طراحی و اجرای آزمون های ارزیابی حسی عمومی و تخصصی بر مبنای تکنیک های روز دنیا و با کمک نرم افزار تخصصی ارزیابی حسی، مشاوره های علمی و فنی، پردازش اطلاعات و تحلیل نتایج آزمون ها، و همچنین آموزش روش‌های جدید ارزیابی حسی به واحدهای صنعتی و پژوهشگران از جمله خدماتی است که در این آزمایشگاه به متقاضیان ارائه می‌شود.