ورود به بخش استارت آپ ها rocket


ویژگیهای حسی از جمله مهمترین خواص فرآورده های غذایی هستند که شناخت آن ها به دلیل نزدیکی با خواسته های مصرف کننده از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه ارزیابی ویژگی های حسی توجه مراکز مختلف علمی، آموزشي، پژوهشي و صنعتي را به خود جلب نموده است. آزمایشگاه ارزیابی حسی و رفتار مصرف کننده با هدف بهبود، توسعه و ارزیابی محصولات غذایی با کمک تکنیک‌های ارزیابی حسی برای تولید محصولات با کیفیت در سال 1392 تاسیس شد و پس از سال ها آموزش و پژوهش در این زمینه به صورت ملی و بین المللی، در سال 1397 به صورت تخصصی توسعه پیدا کرد. توسعه تکنیک های ارزیابی حسی، انجام آزمون های تمایز، پذیرش مصرف کننده (به روش هدونیک) ، ترجیحی، توصیفی و وابسته به زمان (TI, TDS) در محصولات غذایی از اولویت‌های این آزمایشگاه می‌باشد.

این آزمایشگاه دارای کابین های ارزیابی حسی مجزا (مجهز به نورپردازی کنترل دقیق و مجهز به رایانه برای جمع آوری داده های حسی)، اتاق آموزش فردی و گروهی برای پانلیست ها، اتاق جلسات، محیط آماده سازی نمونه های مجزا و کنترل شده و تیم تخصصی و آموزش دیده می باشد. طراحی و اجرای آزمون های ارزیابی حسی عمومی و تخصصی بر مبنای تکنیک های روز دنیا و با کمک نرم افزار تخصصی ارزیابی حسی، مشاوره های علمی و فنی، پردازش اطلاعات و تحلیل نتایج آزمون ها، و همچنین آموزش روش‌های جدید ارزیابی حسی به واحدهای صنعتی و پژوهشگران از جمله خدماتی است که در این آزمایشگاه به متقاضیان ارائه می‌شود.