ورود به بخش استارت آپ ها rocket


آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی با برخورداری از تجهیزات ودستگاه‌های عمومی و تخصصی مختلف، زیر ساخت‌های لازم برای انجام طرح‌های پژوهشی وخدمات آزمایشگاهی مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی و صنعتی را فراهم نموده است و به عنوان آزمایشگاه مرجع با مراجع نظارتی و اداره استاندارد نیز همکاری نزدیکی دارد. این آزمایشگاه علاوه بر وسایل عمومی به دستگاه‌هایی مانند اندازه گیری اندازه ذرات با پراش پرتو لیزر، دستگاه خشک کن پاششی، دستگاه سنجش و اندازه گیری بافت (Texture Analyzer)، دستگاه خشک کن انجمادی (Freeze Drier)، اسپکتروفوتومتر (ماورابنفش-مرئی)، پلاریمتر دیجیتال، روتاری اواپراتور و کدورت سنج مجهز می‌باشد.