ورود به بخش استارت آپ ها rocket
عاطفه خلخالی

عاطفه خلخالی

مسئول روابط عمومی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)

pr@rifst.ac.ir

تلفن: 35425327-051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی فعالیتی ممتد و طرح ریزی شده در جهت جلب مشارکت و تفاهم افراد و سازمان های ذی نفع، از طریق ایجاد حس اشتراک میان مخاطبان است. این نهاد که بخشی از مدیریت به شمار می رود آیینه تمام نمای سازمان به شمار می رود.  

فعالیت اساسی این بخش را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
-    اطلاع رسانی و همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.
-    ارائه پیشنهادهای مؤثر به مدیر ارشد سازمان و حفاظت از حریم سازمان
-    همکاری در برگزاری مراسم ها و نمایشگاه ها
-    برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران 
-    مستند سازی رویدادها
-    ساماندهی تبلیغات و انتشارات