ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. پژوهش بر روی سموم نباتات از الجزایر تا ایران
  2. پژوهش بر روی سموم نباتات از الجزایر تا ایران

به گزارش روابط عمومی موسسه، یونس عرول دانشجوی فرصت مطالعاتی از دانشگاه عبدالرحمن میرا کشور الجزایر، که هم‌اکنون در حال سپری کردن فرصت تحقیقاتی یک‌ماهه در موسسه هست ابراز داشت؛ پیش از ورود به این موسسه به‌منظور پیدا کردن مرکزی معتبر و مطمئن جهت تکمیل کردن تحقیقات مرتبط با پایان‌نامه خود با موضوع میوه‌های خشک‌ شده و سموم، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری را موردمطالعه قراردادم که پس از جمع‌بندی با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام‌شده این مرکز را انتخاب کردم. وی نتایج آزمایش‌های اکراتوکسین و افلاتوکسین را در این موسسه بسیار دقیق خواند. یونس عرول همچنین روش‌های مورداستفاده در آزمایش­های اچ پی ال سی (HPLC) و نیز تجهیزات آزمایشگاهی در موسسه را بسیار مناسب ارزیابی کرد و در پایان ضمن تشکر و ابراز رضایت از نحوه برخورد کارکنان موسسه، به دوستان و هم‌دانشگاهیان خود حضور در موسسه را پیشنهاد کرد.  

تگ ها: