ورود به بخش استارت آپ ها rocket

 (جانشین رئیس کارگروه)دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش

 

رئیس کارگروه اخلاق در پژوهش

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

051-35425420

 

دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش (جانشین رئیس کارگروه)

دکتر جواد فیضی

051-35425420

 

عضو کارگروه اخلاق در پژوهش (جانشین دبیر کارگروه)

دکتر سارا ناجی طبسی

051-35425411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - منشور و موازین اخلاق پژوهش

        - دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

        - قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

        - بخشنامه معاون حقوقی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب

        - بخشنامه معاون آموزشی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب

        - بخشنامه معاون پژوهش و فناوری وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب

        - دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرائی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 

براي تماس مستقيم و تحويل گزارش و يا پيگيري گزارش هاي ارائه شده مي توانيد با دبيرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه با شماره 35425413-051 تماس حاصل فرماييد.