ورود به بخش استارت آپ ها rocket
دکتر سارا ناجی طبسی

دکتر سارا ناجی طبسی

مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موسسه

s.naji@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425411-051 

مهندس زهرا زهرائی

مهندس زهرا زهرائی

کارشناس گروه امور پژوهشی

z.zahraee@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425413-051