ورود به بخش استارت آپ ها rocket

امور پژوهشی

  کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مسیر جاده مشهد / قوچان

  ایمیل:   research@rifst.ac.ir

  تلفن:   05135425412

  فکس:   05135425406

جهت ارسال پیام فرم زیر را تکمیل نمایید.