ورود به بخش استارت آپ ها rocket
رديفعنوان طرحگروه پژوهشینام مجري/ مجريانوضعیت طرح 
1استخراج ترکيبات فنلي ميوه عناب به سه روش حلالي و سيال زير بحراني و مايکروويو: بررسي فعاليت آنتي اکسيداني و مقاومت حرارتيشیمی مواد غذاییمصطفی شهیدی نوقابی، راضیه نیازمندجاری
2بررسي اثر مکمل هاي اينولين و باکتري هاي پروبيوتيک ريزپوشاني شده بر خواص حسي، رئولوژيکي و ماندگاري نان  سين بيوتيکزیست فناوری مواد غذاییمرضیه حسینی نژادجاری
3تأثير شرايط فرآوري و برخي افزوده هاي غذايي بر تشکيل، ثبات و افزايش کف سفيده تخم مرغفرآوری مواد غذاییرسول کدخدایی، سمیرا یگانه زادجاری
4ساخت ايمنو سنسور جهت اندازه گيري سريع 2، 3، 7، 8 - تتراکلرودي بنزو-پارا-دي اکسين (TCDD)شیمی مواد غذاییبی بی مرضیه رضوی زاده، مجید رضاییجاری
5بررسي امکان توليد و ارزيابي اجزاي زيست فعال، خواص فيزيکوشيميايي و فرح بخشي نوشيدني گياهي بر مبناي حديث رضويفرآوری مواد غذاییعلی رافع، محبوبه سرابی جمابجاری
6طراحي و ارزيابي حامل هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي آلفا توکوفرولنانوفناوری مواد غذاییآرام بستانجاری
7بررسي اثر تلفيقي سموم حشره کش، کنه کش و قارچ کش بر ميزان باقيمانده آنها در دوره کارنسي خيار و گوجه فرنگي گلخانه اي با استفاده از تکنيک کروماتوگرافي گازي-طيف سنجي جرميشیمی مواد غذاییعادل بیگ بابایی، آزاده صنعیجاری
8بررسي امکان توليد شير فراسودمند با استفاده از صمغ هاي بومي و تجاري و ترکيبات زيست فعالفرآوری مواد غذاییرسول کدخدایی، بهاره عمادزاده، پیانگ فنگجاری
9کاهش آفلاتوکسین شیر به روش تثبیت میکروبی در بستر ثابتفرآوری مواد غذاییعبدالمجید مسکوکیجاری
10روش های بهینه فراوری و بسته بندی خرمافرآوری مواد غذاییعبدالمجید مسکوکیجاری
11توليد آزمايشگاهي سيکلوپپتيدهاي ضد ميکروبي با منشأ گياهيزیست فناوری مواد غذاییسیدمهدی زیارت نیا، محبوبه سرابی جمابتشکیل پرونده
12مطالعات شناسايي و تعيين پراکنش جغرافيايي آلاينده ها در منابع غذايي کشورفرآوری مواد غذاییعبدالمجید مسکوکیجاری
13پايش فساد ماهي با استفاده از نانوحسگرهاي حساس به pHنانوفناوری مواد غذاییبهروز قرآنی، بهاره عمادزادهجاری
14فرمولاسيون و نمونه سازي غذاهاي قابل باز جذب آب به منظور مأموريت هاي فضاييفرآوری مواد غذاییعبدالمجید مسکوکی، سمیرا یگانه زادمصوب
15ريزپوشاني باکتري هاي پروبيوتيک (لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتريوم بيفيدوم) در شبکه هاي پليمري هيدروکلوئيدي/پروتئيني به روش الکتروريسينانوفناوری مواد غذاییبهروز قرانی، محبوبه سرابی جماب، Wongsasulak Saowakon   جاری
16بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت ایجاد محصولات غذایی کم چربنانوفناوری مواد غذاییبهاره عمادزاده، رسول کدخداییجاری
17فرمولاسیون و تولید دراژه شکلاتی بر پایه انجیرفرآوری مواد غذاییسمیرا یگانه زادجاری
18تأثير تنش خشکي بر گل آوري و عملکرد زعفرانزیست فناوری مواد غذاییمحمد حسینیجاری
19تهيه نانو‌فيلترهاي جاذب بو به روش جاگذاري سيکلو دکسترين در شبکه الکتروريسي شده استات سلولز نانوفناوری مواد غذاییبهروز قرآنی، رسول کدخدایی، مسعود نجفی، قدیر رجب زاده اوغازجاری
20بررسي توليد نانوحامل حاوي روغن سير-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحريک خود تخريبي سلولنانوفناوری مواد غذاییعلی رافعجاری
21بررسي اثر تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر طولاني کردن خواب و ترکيبات مؤثره زعفران (Crocus sativus) در شرايط کنترل شدهزیست فناوری مواد غذاییسیدمهدی زیارت نیا، عبدالله ملافیلابیجاری
22بررسي اثر مکمل هاي اينولين و باکتري هاي پروبيوتيک ريزپوشاني شده بر خواص حسي، رئولوژيکي و ماندگاري نان  سين بيوتيکزیست فناوری مواد غذاییمرضیه حسینی نژادجاری
23بررسي توده هاي بومي کاسني، استخراج اينولين و امکان سنجي توليد ترکيبات فراسودمند از آنزیست فناوری مواد غذاییاحمد بالندری، مرضیه حسینی نژادجاری
24بررسي امکان توليد و ارزيابي اجزاي زيست فعال، خواص فيزيکوشيميايي و فرح بخشي نوشيدني گياهي بر مبناي حديث رضويفرآوری مواد غذاییعلی رافع، حبوبه سرابی جمابجاری
25استفاده از صمغ های بومی و تجاری در حفاظت میوه­های حساس با استفاده از روش پوشش دهیفرآوری مواد غذاییرسول کدخدایی، بهاره عمادزادهجاری
26بررسی خصوصیات مولکولی و بیوشیمیایی آنزیمهای مؤثر در بیوسنتز کروسین زعفران ایرانی زیست فناوری مواد غذاییسید مهدی زیارت نیاجاری
27بررسي امکان توليد کروسين با استفاده از سيستم کشت سلولي زعفران ايراني (Crocus sativus)زیست فناوری مواد غذاییسیدمهدی زیارت نیاجاری
28بررسي نيازمنديها و رويکردهاي نوين براي توسعه و ارتقاء فعاليت ها و ساختار پژوهشکده علوم و صنايع غذاييفرآوری مواد غذاییعباس همتی کاخکی، مهدی کارگر راضیجاری
29بررسي مقايسه اي استخراج اسانس بابونه آلماني با استفاده از سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن، تقطير با بخار آب و حلالشیمی مواد غذاییقدیر رجب زاده اوغاز، محمدرضا عبدالهی مقدمجاری
30بررسی روشهای پایدار سازی سس مایونز فاقد تخم مرغفرآوری مواد غذاییبهاره عمادزاده، رسول کدخداییجاری
31طراحی و ساخت پرس هیدرواستاتیک فشار بالا با کاربرد فرایندهای غیر حرارتی مواد غذاییماشین آلات صنایع غذاییسیدمهدی میرزاباباییمصوب
32ستخراج عصاره پوست انار با روش هاي نوين و ارزيابي تأثير ضد ميکروبي پوشش حاوي نانوذرات عصاره توليدي بر ماندگاري گوشت مرغزیست فناوری مواد غذاییمحبوبه سرابی جمابجاری
33ريزپوشاني کافئين در ذرات هيدروژل به روش الکترواسپري، جهت رهش آهسته و دستيابي به هوشياري بلند مدتنانوفناوری مواد غذاییبهروز قرآنی، رسول کدخداییجاری
34استفاده از صمغ هاي بومي و تجاري در حفاظت ميوه هاي حساس با استفاده از روش پوشش دهيفرآوری مواد غذاییرسول کدخدایی، بهاره عمادزادهجاری
35تولید نوشیدنی گیاهی بر پایه زرشک، زعفران و عنابفراوری مواد غذاییعلیرضا صادقیان، علی رافعدر انتظار تصویب
36ريزپوشاني باکتري پروبيوتيک (لاکتوباسيلوس پلانتاروم و بيفيدوباکتريوم بيفيدوم) در شبکه پريبيوتيک نشاسته مقاوم و هيدروژل آلژينات-کيتوزان به روش الکترواسپرينانوفناوری مواد غذاییبهروز قرآنی، محبوبه سرابی جمابدر انتظار تصویب
37فرمولاسيون پوشش و لعاب خوراکي حاوي اينولين جهت توليد فرآورده هاي خام و اماده مصرف دريايي و بررسي اثر آن بر ويژگيهاي کيفي و ماندگاري محصولزیست فناوری مواد غذاییمرضیه حسینی نژاد، مسعود رضاییجاری
38اندازه گيري شاخص هاي فلاونوييدي موجود در آب ميوه جات به منظور شناسايي اصالت آب ميوه هاي عرضه شده در بازارفراوری مواد غذاییعلیرضا صادقیانمصوب
39فرمولاسیون شکلات کم کالری ضد استرس حاوی سویه پروبیوتیک  عقد قرارداد مشارکت