ورود به بخش استارت آپ ها rocket


سال 1393:

کد طرحعنوان طرحمجری طرح
---ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻤﻐﻬﺎي ﺑﻮﻣﯽ رﯾﺤﺎن و ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﻧﻮع روﻏﻦ در آب دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎره ﻋﻤﺎدزاده - دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺿﻮي
42590001اﺳﺘﺨﺮاج وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل زرﺷﮏ ﺑﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ CO2 وﻣﺎدون ﺑﺤﺮاﻧﯽ آب دکتر علی فائزیان
23091008بررسی جایگاه فراورده های غذایی فراسودمند در کشور و ارائه راهکار به صنایع هدف استان خراسان رضوی دکتر سمیرا یگانه زاد
22092001تهیه افشانه پودر ترکیبات موثره زعفران دکتر بهروز قرآنی – دکتر رسول کدخدایی
41089001بررسی مقایسه ای استخراج اسانس بابونه آلمانی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن، تقطیر با بخار آب و حلال دکتر قدیر رجب زاده اوغاز - مهندس محمد رضا عبدالهی مقدم
42590002تولید نرم افزار تحلیل سامانه عملیات تولید یک محصول غذایی- پیاده سازی سامانه استریلیزاسیون شیر به عنوان نمونه دکتر علی فائزیان
21091003بررسی امکان تولید فیلم های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربات و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذایی دکتر راضیه نیازمند- دکتر محبوبه سرابی- دکتر معصومه مهربان

 

سال 1392:

 

سال 1391:

کد طرحعنوان طرحمجری طرح
41089003بررسی انواع خوردگی، کاربرد مواد و پوشش های حفاظتی مناسب در تجهیزات صنایع غذایی استان خراسان دکتر عباس افراسیابی
45089003بررسی امکان پایش آلودگی به قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام کشمش به روش مولکولی دکتر مرضیه حسینی نژاد - خانم معصومه مهربان
44088002بررسی تولید کومین آلدهید به روش کشت سلولی زیره سیاه (bunium persicum[Boiss.] B.fedtsch) دکتر سید مهدی زیارت نیا
45088005استخراج و ریزپوشانی اولئورزین فلفل قرمز دکتر رسول کدخدایی - دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45088004تهيه عصاره نانو امولسيونی حاوی اسانس زنجبیل برای طعم دار کردن نوشیدنی های گازدار دکتر رسول کدخدایی  -  دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45087002تهيه نانو امولسيون پایدارحاوی آنتوسیانین دکتر رسول کدخدایی  -  دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45090010انجام مطالعات نیازسنجی ، امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره نظامی 24 ساعته دکتر محبوبه سرابی جماب - دکتر رسول کدخدایی
45090003بررسي اثر ازن بر عوامل شيميايي مؤثر بر طعم و بوي آب سد کارده مهندس مرتضی محمدی -  مهندس رحیم بهنام نیک - دکتر مصطفی شهیدی
---انجام مطالعات نیازسنجی و طراحی مفهومی پایلوت تحقیقاتی "فرمولاسیون و تولید غذاهای گوشتی و غیرگوشتی دربسته بندی عملیاتی با ماندگاری بالا دکتر مرضیه حسینی نژاد

 

سال 1390:

 

سال 1389:

کد طرحعنوان طرحمجری طرح
42586001طراحی و ساخت خط تمام مکانیزه تولید نان سنتی به روش صنعتی مهندس رحیم بهنام نیک
42586003بررسی استخراج قند از چغندر بااستفده از دستگاه مولد پالس های ولتاژ بالا دکتر عباس پورزکی
42586003جلد دوم: فرایند استخراج - بررسی استخراج قند از چغندر بااستفده از دستگاه مولد پالس های ولتاژ بالا دکتر عبدالمجید مسکوکی
45088001بررسی امکان کاهش کلسترول در شیر با استفاده از بتاسیکلودکسترین دکتر عبدالمجید مسکوکی -  سید حامد رضا بهشتی
44087002بررسی اثرات پری بیوتیکی دو نمونه از گیاهان دارویی بومی کشور دکتر مرضیه حسینی نژاد
45084005تولید سیستم های امولسیونی پایدار با استفاده از امواج ما فوق صوت دکتر رسول کدخدایی
45087003استفاده از امواج فراصوت در تولید امولسیون و پوشینه دارکردن د-لیمونین دکتر رسول کدخدایی
44086001مطالعه ترکیبات فنولی در دوره رشد گیاه زعفران دکترعلیرضا صادقیان – مهندس محمد حسینی
45087004استخراج قند از چغندر بااستفاده ازميدان الكتريكي قوي پالسي دکتر عبدالمجيد مسكوكي

سال 1388:

کد طرحعنوان طرحمجری طرح
45087004بررسی منابع مواد اولیه جایگزین ملاس به عنوان سوبسترای خمیرمایه دکتر عبدالمجید مسکوکی – دکتر محمد استادی
45083002امکان استفاده از زعفران به عنوان رنگ دهنده در روغن نباتی مایع و کره مهندس عباس همتی کاخکی
44086004امکان تشخیص وجود گلرنگ در زعفران با استفاده از روشهای مولکولی مهندس عباس همتی کاخکی – مهندس احمد شریفی

سال 1386:

کد طرحعنوان طرحمجری طرح
45079006بهينه سازي توليد و فرآوری کشمش دکتر عبدالمجید مسکوکی

 

سال 1385 :

کد طرحعنوان طرحمجری طرح
44082003اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت بر زعفران مهندس محمد حسینی
دکترعبداله ملافیلابی
41083004بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کار گیری فناوری نانو دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده