ورود به بخش استارت آپ ها rocket

(در دست احداث می باشد)

• کاربرگ سفارش خرید کتاب لاتین

• کاربرگ سفارش خرید کتاب فارسی 

• کاربرگ سفارش مدرک داخل کشور 

• کاربرگ درخواست عضويت هيأت علمي 

• کاربرگ درخواست عضويت دانشجويان فرا دكترا 

• کاربرگ درخواست عضويت كاركنان

• کاربرگ تاييديه اعضاي هيات علمي جهت استفاده از سرويس کنترل ادبي و همپوشاني مقاله 

** کتابخانه پژوهشکده، جهت حفظ و ارتقای کمی و کیفی مجموعه منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارمندان از نمایشگاه‌های سالانه کتاب و در طول سال با لحاظ شرايط زير می‌نماید: 

1. در راستای نيازهای آموزشی و پژوهشی پژوهشکده و مرتبط باشد.

2. روزآمد باشد (به استثنای منابعی که ویرایش جدید نداشته و یا دارای ارزش تاريخی هستند).

3. تکراری نباشد (به علت نياز به منابع روزآمد، به جزء در موارد استثناء کتابخانه از خرید نسخه‌های تکراری و ويرايش‌های قديمی اثر معذور است).

نکته: برای سفارش کتب علاوه بر رعایت موارد ذکرشده، این درخواست باید مورد تایید معاون پژوهشی پژوهشکده و نیز رئیس مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشکده قرار گیرد.

لطفا لیست کتب درخواستی خود را پس از اطمینان از رعایت موارد ذکر شده، در فرم سفارش کتب وارد نموده، سپس با تأیید معاون پژوهشی به‌وسیله اتوماسیون اداری (غیرحضوری) ارسال و یا به‌صورت حضوری به کتابخانه تحویل نمایید.