ورود به بخش استارت آپ ها rocket

کتابخانه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در طول هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 14:30 بعدازظهر دایر می‌باشد.