ورود به بخش استارت آپ ها rocket
دکتر سارا ناجی طبسی

دکتر سارا ناجی طبسی

مدیر امورپژوهشی و تحصیلات تکمیلی

s.naji@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425411-051  

مهندس سامیه عباسی

مهندس سامیه عباسی

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

s.abbasi@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425414-051