ورود به بخش استارت آپ ها rocket
دکتر اسماء وردیان

دکتر اسماء وردیان

رئیس گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی

a.verdian@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425365-051  

مهندس سامیه عباسی

مهندس سامیه عباسی

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

s.abbasi@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425414-051