ورود به بخش استارت آپ ها rocket
دکتر راضیه نیازمند

دکتر راضیه نیازمند

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

r.niazmand@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425360-051  

مهندس احمد مستکملی

مهندس احمد مستکملی

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

a.rmostakmeli@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425364-051  

مهندس سعید جلالیان

مهندس سعید جلالیان

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

s.jalalian@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425409-051