ورود به بخش استارت آپ ها rocket

کارآفرینی و ارتباط با جامعه

  کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مسیر جاده مشهد / قوچان، روبروی کارخانه شیر پگاه. کدپستی: 9185176933

  ایمیل:  

  تلفن:   05135425360

  فکس:   05135425409

جهت ارسال پیام فرم زیر را تکمیل نمایید.