ورود به بخش استارت آپ ها rocketاین پردیس شامل باغ کلکسیون انار شامل  20  نژادگان و رقم انار ، و باغ کلکسیون گیاهان دارویی شامل 35 گونه دارویی به مساحت 2250 مترمربع است. قطعه دوم و تکمیلی باغ کلکسیون زرشک دانه دار شامل 20 نژادگان (ژنوتیپ) زرشک از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه،گیلان، مازندران، سمنان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و همچنین درختان عناب به مساحت 7700 مترمربع در این پردیس واقع شده اند. فواصل کشت درختچه ها 5*5 متر بوده و سیستم آبیاری آنها به روش قطره‌ای و بصورت مدیریت ارگانیک (بدون استفاده از کود و سم شیمیایی) صورت می پذیرد.