ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 اصلاحیه آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی-وزارتی آیین نامه های وزارتی download_icon
2 آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبارات پژوهشی (ستاپ) آیین نامه های وزارتی download_icon
3 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر آیین نامه های وزارتی download_icon
4 آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی-پژوهشی آیین نامه های وزارتی download_icon
5 آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
6 آئین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان آیین نامه های وزارتی download_icon
7 آئین نامه اعطای بورس داخل کشور آیین نامه های وزارتی download_icon
8 آئین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
9 آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
10 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور آیین نامه های وزارتی download_icon
11 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها آیین نامه های وزارتی download_icon
12 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها آیین نامه های وزارتی download_icon
13 آیین نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
14 آئین نامه طرح پسا دکترای صنعتی آیین نامه های وزارتی download_icon
15 آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
16 آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی آیین نامه های وزارتی download_icon
17 پیش نویس شیوه نامه اجرایی طرح جوانه آیین نامه های وزارتی download_icon
18 دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
19 دستورالعمل شرایط تشکیل شرکت دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
20 شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
21 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی آیین نامه های وزارتی download_icon
22 شیوه نامه حمایت از فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی آیین نامه های وزارتی download_icon
23 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت آیین نامه های وزارتی download_icon