همایش تخصصی (تغییر تاریخ برگزاری)

همایش تخصصی (تغییر تاریخ برگزاری)

کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و کشاورزی
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 26 تیرماه 1398
  • ساعت
  • 10:00 الی 12:00
  • زمان
  • 10:00 الی 12:00