ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 فرم پرداخت هزینه مأموریت از محل اعتبار طرح، پژوهانه فرم های داخلی download_icon
2 شیوه نامه تخصیص اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی download_icon
3 شیوه نامه فرایند بررسی و تصویب طرح ها آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی download_icon
4 مجموعه مصوبات هیآت علمی جذب اعضای هیئت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
5 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
6 آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی - پژوهشی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
7 آيين نامه استخدامي اعضای هيأت علمي آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
8 آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
9 آئین نامه اعطای بورس داخل کشور-92 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
10 آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی-91 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
11 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
12 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
13 آئین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
14 آیین نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
15 آئین نامه طرح پسا دکترای صنعتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
16 آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
17 آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
18 شیوه نامه حمایت از فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
19 دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
20 شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیآت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
21 شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
22 شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
23 شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
24 شیوه نامه تشویق مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی-90 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
25 آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
26 نامه مدير گروه به رئيس آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
27 شناسنامه علمي - پژوهشي - ارتقا آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
28 شيوه نامه اجرايي ارتقاء اعضای هیآت علمی آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
29 فرم خود ارزيابي مقالات موسسه آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
30 نامه متقاضي به مدير گروه آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
31 آیین نامه برگزاری انتخابات جهت پیشنهاد مدیران پژوهشی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و فنی - مهندسی download_icon
32 اصلاحیه شیوه نامه حمایت اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور فرم های داخلی download_icon
33 آئین نامه دوره دکتری پژوهش محور فرم های داخلی download_icon
34 آیین نامه شورای اموزش و تحصیلات تکمیلی فرم های داخلی download_icon
35 آئین نامه شورای پژوهشی فرم های داخلی download_icon
36 آئین نامه شورای داخلی گروههای پژوهشی فرم های داخلی download_icon
37 آئین نامه شورای علمی- تخصصی فرم های داخلی download_icon
38 شیوه نامه اجرای طرحهای مشارکت دار بدون گردش مالی فرم های داخلی download_icon
39 شیوه نامه اعطای ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی فرم های داخلی download_icon
40 اصلاحیه آئین نامه فرصت مطالعاتی-90 آیین نامه های وزارتی download_icon
41 آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبارات پژوهشی آیین نامه های وزارتی download_icon
42 آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبارات پژوهشی آیین نامه های وزارتی download_icon
43 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 17 آیین نامه های وزارتی download_icon
44 آئین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان آیین نامه های وزارتی download_icon
45 پیش نویس شیوه نامه اجرایی طرح جوانه آیین نامه های وزارتی download_icon
46 دستورالعمل شرایط تشکیل شرکت دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی آیین نامه های وزارتی download_icon
47 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت آیین نامه های وزارتی download_icon
48 مجموعه مصوبات هیـأت عـالـی جـذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه های وزارتی download_icon
49 آیین نامه ارزیابی دانش فنی فرم های داخلی download_icon
50 آئین نامه شورای علمی- تخصصی آئین نامه های وزارتی download_icon