# توضیحات دسته بندی دانلود
1 اصلاحیه شیوه نامه حمایت اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور آئین نامه های وزارتی download_icon
2 آئین نامه دوره دکتری پژوهش محور رشته علوم و صنایع غذایی آئین نامه های وزارتی download_icon
3 آیین نامه شورای اموزش و تحصیلات تکمیلی آئین نامه های وزارتی download_icon
4 آئین نامه شورای پژوهشی آئین نامه های وزارتی download_icon
5 آئین نامه شورای داخلی گروههای پژوهشی آئین نامه های وزارتی download_icon
6 آئین نامه شورای علمی- تخصصی آئین نامه های وزارتی download_icon
7 آئین نامه همکاری دانشجویان دکتری آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی download_icon
8 شیوه نامه اجرای طرحهای مشارکت دار بدون گردش مالی آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی download_icon
9 شیوه نامه اعطای ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی download_icon
10 شیوه نامه تخصیص اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی download_icon
11 شیوه نامه فرایند بررسی و تصویب طرح ها آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی download_icon
12 مجموعه مصوبات هیآت علمی جذب اعضای هیئت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
13 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 17 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
14 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
15 آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی - پژوهشی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
16 آيين نامه استخدامي اعضای هيأت علمي آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
17 آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
18 آئین نامه اعطای بورس داخل کشور-92 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
19 آئین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
20 آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی-91 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
21 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
22 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
23 آئین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
24 آیین نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
25 آئین نامه طرح پسا دکترای صنعتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
26 آئین نامه اعطای بورس داخل کشور-92 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
27 آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
28 آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
29 شیوه نامه حمایت از فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
30 دستورالعمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
31 شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیآت علمی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
32 شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
33 شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
34 شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
35 شیوه نامه تشویق مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی-90 آیین نامه ها و شیوه نامه های بیرونی download_icon
36 آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
37 نامه مدير گروه به رئيس آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
38 شناسنامه علمي - پژوهشي - ارتقا آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
39 شيوه نامه اجرايي ارتقاء اعضای هیآت علمی آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
40 فرم خود ارزيابي مقالات موسسه آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
41 نامه متقاضي به مدير گروه آیین نامه ها و قوانین ارتقا اعضا هیات علمی download_icon
42 آیین نامه برگزاری انتخابات جهت پیشنهاد مدیران پژوهشی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و فنی - مهندسی download_icon
43 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی آیین نامه های وزارتی download_icon
44 فرم چک‌لیست دستورالعمل بررسی رساله (ویژه نماینده تحصیلات تکمیلی) فرم های آموزش و تحصیلات تکمیلی download_icon