ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

جذب اتمی (AAS)
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 5 تیرماه 1398
  • ساعت
  • 8:00 الی 16:00
  • مکان برگزاری
  • مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی