ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کارگاه تخصصی (تغییر تاریخ برگزاری)

کارگاه تخصصی (تغییر تاریخ برگزاری)

کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و کشاورزی
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 26 تیرماه 1398
  • ساعت
  • 13:00 الی 16:00
  • مکان برگزاری
  • مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی