ورود به بخش استارت آپ ها rocket
نشست جیره های غذایی

نشست جیره های غذایی

در شرایط اضطرار و بحران
  • تاریخ برگزاری
  • سه شنبه، 30 مهرماه 1398
  • ساعت
  • 9:00 الی 13:00
  • مکان برگزاری
  • تالار همایش نمایشگاه بین المللی مشهد