ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 26 آذرماه 1399
  • ساعت
  • 10:00 الی 12:00
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود

لینک ثبت نام: https://nikaro.ir/course/3422

لینک ورود به جلسه: https://live.nikaro.ir/ch/ci-3422