ورود به بخش استارت آپ ها rocket
سخنرانیهای تخصصی هفته پژوهش

سخنرانیهای تخصصی هفته پژوهش

  • تاریخ برگزاری
  • آذر 99
  • ساعت
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود

لینک های ثبت نام  و ورود به تالارهای گفتگوhttps://nikaro.ir/school/18844

ردیف

نام مدرس

نام تالار

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

لینک ثبت نام

لینک اتاق

1

دکتر قدیر رجب زاده

امنیت غذایی و چالش های صنعت غذا

 24/09/99

17

18

https://nikaro.ir/course/3374

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3374

2

دکتر سیدمهدی زیارت نیا

 پژوهش و نوآوری ضامن ارتقای صنعت غذا

 24/09/99

18

19

https://nikaro.ir/course/3375

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3375

3

دکتر ابوالفضل پهلوانلو

  نقش غذاهای فراسودمند در بحران‌های پاندمی

25/09/99

17

18

https://nikaro.ir/course/3378

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3378

4

دکتر حسین زمانی

آشنایی با نشان طیب فرآورده های غذایی و سامانه کیفیت طیب

26/09/99

17

18

https://nikaro.ir/course/3379

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3379

5

دکتر راضیه نیازمند

نشست تخصصی از پژوهش تا صنعت در حوزه صنایع غذایی

27/09/99

16

18

https://nikaro.ir/course/3380

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3380

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های ثبت نام و ورود به اتاق سخنرانیهای تخصصی و کارگاهها:

 

 

ردیف

نام مدرس

نام کارگاه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

لینک ثبت نام

لینک اتاق

1

دکتر بهروز قرآنی

 چشم انداز و کاربرد فرآیندهای الکتروهیدرودینامیکی در صنایع غذایی

 24/09/99

11

12

https://nikaro.ir/course/3405

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3405

2

دکتر عبدالله ملافیلابی

 یافته های پژوهشی موثر بر عملکرد و کاربرد زعفران در صنعت

 24/09/99

10

11

https://nikaro.ir/course/3406

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3406

3

دکترعلی رافع

 تهیه محصولات غذایی بازسازی شده و ساختارمند حاصل از ژل های دو و چند جزئی

25/09/99

17

18

https://nikaro.ir/course/3411

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3411

4

دکتر مرضیه حسینی نژاد

چالش های صنعتی در توسعه غذاهای پرو بیوتیک

25/09/99

11

12

https://nikaro.ir/course/3412

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3412

5

مهندس سحر صالحی

 کاربرد فناوری نانو در شناسایی خصوصیات فرآورده های غذایی

25/09/99

10

11

https://nikaro.ir/course/3413

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3413

6

 دکتر سمیرا یگانه زاد

 جایگاه ارزیابی حسی محصولات غذایی در رضایت مشتری و توسعه بازار

26/09/99

18

19

https://nikaro.ir/course/3421

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3421

7

دکتر جواد فیضی

 کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

26/09/99

10

11

https://nikaro.ir/course/3422

https://live.nikaro.ir/ch/ci-3422