ورود به بخش استارت آپ ها rocket
نشست تخصصی از پژوهش تا صنعت

نشست تخصصی از پژوهش تا صنعت

در حوزه صنایع غذایی
  • تاریخ برگزاری
  • پنجشنبه 27 آذرماه 1399
  • ساعت
  • 16 الی 18
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار می گردد

لینک ثبت نام: https://nikaro.ir/course/3380

لینک ورود به نشست: https://live.nikaro.ir/ch/ci-3380