ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

آشنایی با کشت گلخانه ای زعفران
  • تاریخ برگزاری
  • شنبه، 20 دیماه 1399
  • ساعت
  • 9:00 الی 13:00
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود

هدف: آشنایی با روش های نوین کاشت زعفران