ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC
  • تاریخ برگزاری
  • شنبه، 04 بهمن ماه 1399
  • ساعت
  • 10:00 الی 13:00
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود

آشنایی با دستگاه و نحوه کار با آن