ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کاربرد تجهیزات فناوری نانو در تولبد و شناسایی مواد غذایی
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 15 بهمن ماه 1399
  • ساعت
  • 9:00 الی 13:00
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود

آشنایی با تجهیزات پرکاربرد