ورود به بخش استارت آپ ها rocket
تقویم آموزشی خردادماه 1400

تقویم آموزشی خردادماه 1400

  • تاریخ برگزاری
  • 3 الی 21 خردادماه
  • ساعت
  • اعلام میشود
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود