ورود به بخش استارت آپ ها rocket
وبینار

وبینار

تجاری سازی فناوری
  • تاریخ برگزاری
  • چهارشنبه، 19 خرداد 1400
  • ساعت
  • 15:00 الی 19:00
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود