ورود به بخش استارت آپ ها rocket
تقویم آموزشی تیرماه 1400

تقویم آموزشی تیرماه 1400

  • تاریخ برگزاری
  • تیرماه
  • ساعت
  • اعلام میشود
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود