ورود به بخش استارت آپ ها rocket
تقویم آموزشی مهرماه 1400

تقویم آموزشی مهرماه 1400

  • تاریخ برگزاری
  • مهرماه
  • ساعت
  • اعلام میشود
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود