ورود به بخش استارت آپ ها rocket
بسته تخصصی بهره وری صنایع غذایی

بسته تخصصی بهره وری صنایع غذایی

تخفیف خدمات
  • تاریخ برگزاری
  • 24 لغایت 30 مهرماه 1400
  • ساعت
  • -
  • مکان برگزاری
  • -