ورود به بخش استارت آپ ها rocket
ارائه خدمات دانش بنیان شدن

ارائه خدمات دانش بنیان شدن

برای علاقه مندان به فعالیت در حوزه صنایع غذایی، صاحبان صنایع و سرمایه گذاران
  • تاریخ برگزاری
  • 1401
  • ساعت
  • مکان برگزاری
  • موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

تلفن تماس: 05135425409