ورود به بخش استارت آپ ها rocket
همایش بین المللی غذای طیب

همایش بین المللی غذای طیب

  • تاریخ برگزاری
  • 18-19 آبان 1401
  • ساعت
  • مکان برگزاری
  • مشهد- هتل پردیسان