ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کارگاههای آموزشی گرامیداشت هفته پژوهش

کارگاههای آموزشی گرامیداشت هفته پژوهش

گرامیداشت هفته پژوهش
  • تاریخ برگزاری
  • 1401/09/02
  • ساعت
  • 10:00
  • مکان برگزاری
  • بصورت مجازی برگزار میشود