ورود به بخش استارت آپ ها rocket
پژوهش و غذای سالم

پژوهش و غذای سالم

رویداد ایده پردازی دانش آموزی با موضوع
  • تاریخ برگزاری
  • 17 آذر 1401
  • ساعت
  • مکان برگزاری
  • موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی