ورود به بخش استارت آپ ها rocket
فراخوان هفتمین دوره طرح شهید احمدی روشن

فراخوان هفتمین دوره طرح شهید احمدی روشن

در سال تحصیل 1401-1402
  • تاریخ برگزاری
  • ساعت
  • مکان برگزاری

سامانه ثبت نام sina.bmn.ir