ورود به بخش استارت آپ ها rocket
همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

  • تاریخ برگزاری
  • 3-5 اسفند 1401
  • ساعت
  • مکان برگزاری
  • Tehran, Iran