ورود به بخش استارت آپ ها rocket
همایش ملی پژوهش های کاربردی

همایش ملی پژوهش های کاربردی

امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت
  • تاریخ برگزاری
  • 24 مهرماه 1402
  • ساعت
  • 8-16
  • مکان برگزاری
  • موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی