ورود به بخش استارت آپ ها rocket
تقویم آموزشی خرداد 1402

تقویم آموزشی خرداد 1402

  • تاریخ برگزاری
  • خرداد 1402
  • ساعت
  • مکان برگزاری
  • موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی