ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. جلسه معارفه دانشجویان دکتری جدید الورود برگزار شد
  2. جلسه معارفه دانشجویان دکتری جدید الورود برگزار شد
  3. جلسه معارفه دانشجویان دکتری جدید الورود برگزار شد

جلسه معارفه دانشجویان دکتری پژوهش محور جدید الورود در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر سید مهدی زیارت نیا» معاون پژوهشی مؤسسه در این جلسه بیان کرد: با توجه به وضعیت اشتغال کشور، این مؤسسه به تربیت دانشجوی کارآفرین اهتمام ورزیده است.

وی ادامه داد: دانشجو دکتری پژوهش محور در این مؤسسه باید بر روی رساله های مسأله محور و مورد تقاضای صنعت فعالیت پژوهشی داشته باشد و ضمن انجام یک کار علمی خوب پاسخگوی نیاز صنعت در چارچوب قرارداد فی مابین باشد.

زیارت نیا گفت: با توجه به تلاش های گسترده و طولانی مؤسسه در ارتباط با صنعت و ایجاد اعتماد متقابل، حفظ و گسترش این اعتماد همیشه باید مد نظر مجریان و دانشجویان قرار گیرد.

وی بر ضرورت توجه به رویکرد علمی و اقتصادی در انجام رساله دکتری تاکید کرد و افزود: اجرای رساله های دانشجویان دکتری پژوهش محور در این مؤسسه ضمن ایجاد دستاوردهای علمی باید قابلیت تجاری سازی برای کارفرما نیز داشته باشد یا اینکه از مسیر انجام رساله، دانشجو بتواند شرایط کسب و کار برای خود را فراهم کند.

 

تگ ها: