ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. از اقیانوس تا آزمایشگاه در تفاهم نامه ای مشترک با پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی

به گزارش روابط عمومی موسسه تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه بین پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در جهت گسترش توان علمی و حل مشکلات و معضلات علمی،تحقیقاتی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه باهدف، ایجاد و توسعه همکاری‌های علمي و پژوهشي بین پژوهشگاه و موسسه با استفاده از کلیه منابع طرفین اعم از نیروی انسانی، فني، آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتي طرفين به امضاء دکتر سید محمدعلی رضوی رئیس موسسه و دکتر مرتضی ‏توکلی ‏رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری در تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک مصوب شورای پژوهش طرفین و همچنین حمایت مالی از طرح‌های مشترک، جذب طرح‌های تحقیقاتی از سازمان‌های اجرايي و تدوين طرح‌های تحقيقاتي مشترك با استفاده از امكانات طرفين، بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر، همکاری در برگزاری مشترک همایش و ... از اهم موضوعات و مفاد این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم‌نامه در 7 ماده و دو نسخه یکسان و به مدت 5 سال ‏به امضا طرفین ‏رسیده و دکتر علی مهدی نیا معاون پژوهش و آموزش پژوهشگاه ملی اقیانوس ­شناسی و علوم جوی و دکتر جواد فیضی معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به‌عنوان نمایندگان دو مرکز برای پیگیری مفاد تفاهم‌نامه معرفي گردیدند.

یادآور میشود پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی در اواخر سال 1370 تاسیس و  در بیست و دومین سال تاسیس یعنی اردیبهشت سال 1392 شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای موسسه به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با سه پژوهشکده موافقت به عمل آورد.

تگ ها: