ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 342
  2. 340
  3. 351
  4. 353

کارگاه آموزشی «خانواده سالم» با حضور کارشناسان و اعضای هیأت علمی، در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «استاد جواد بهادرخان» مدرس این کارگاه آموزشی به بیان 10 مهارت اساسی زندگی پرداخت.
 

تگ ها: