ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  2. قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده» ضمن ارائه گزارش اجمالی از فعالیت های بین المللی صورت گرفته در این مؤسسه در سال های اخیر، به بیان مشکلات تبادل مالی طرح های پژوهشی مشترک با سایر مراکز علمی بین المللی پرداخت.
رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: در حال حاضر از 19 قرارداد همکاری بین المللی منعقد شده، 9 قرارداد خاتمه یافته و 10 قرارداد در حال اجرا می باشد.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت های علمی بین المللی این مؤسسه را پویا و هدفمند دانست و گفت: نگاه مجموعه وزارت علوم به عملکرد این مرکز پژوهشی در زمینه امور بین الملل بسیار مثبت است.
«دکتر حسین سالار آملی» خواستار تعامل بیشتر با مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به منظور تسهیل روابط بین المللی موسسه و جذب دانشجوی بین المللی شد.
وی با تاکید بر محور های فعالیت مؤسسه در زمینه کاهش ضایعات مواد غذایی و ایجاد ارزش افزوده از آنها ادامه داد: با تغییر رویکرد جهانی به بحث بلو اکونومی و تمرکز بر چرخه طبیعی محصولات غذایی و استفاده از ضایعات برای ایجاد ارزش افزوده و درآمد زایی، پیشنهاد می شود مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در این زمینه به انجام تحقیقات کاربردی بپردازد.

تگ ها: