ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه های موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  2. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه های موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

با حضور مدیران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و به مناسبت روز ملی آزمایشگاه، از پرسنل آزمایشگاه های این موسسه تقدیر شد.

تگ ها: