ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400
  2. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400
  3. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400
  4. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400
  5. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400
  6. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400
  7. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400
  8. برگزاری آنلاین مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور سال تحصیلی 1401-1400

مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برای سال تحصیلی 1401-1400 به صورت آنلاین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسری دکتری (Ph.D) پژوهش محور رشته مهندسی صنایع غذایی انجام شد.
لازم به ذکر است که در سال تحصیلی پیش رو در مجموع 10 نفر در گرایش های تخصصی صنایع غذایی، زیست فناوری، شیمی و فناوری مواد غذایی پذیرش خواهند شد

تگ ها: