ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. قرار گرفتن نام رئیس و یکی از اعضای هیات علمی موسسه در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از قرار گرفتن نام رئیس و یکی از اعضای هیات علمی  این موسسه در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ دکتر جواد فیضی با اعلام این خبر گفت: براساس گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC، دکتر سید محمد علی رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و دکتر بهروز قرآنی عضو هیات علمی گروه نانوفناوری مواد غذایی این موسسه، در جمع دانشمندان پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

دکتر فیضی با بیان اینکه 938 پژوهشگر ایرانی در فهرست پژوهشگران پر استناد یک درصد دنیا قرار دارند اظهار داشت: پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا مستخرج از پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WOS) توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) که اخیراً مورد تحلیل و پالایش قرار گرفته است معرفی شده اند.

 

تگ ها: