ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 2. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 3. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 4. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 5. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 6. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 7. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 8. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 9. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 10. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 11. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 12. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 13. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 14. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 15. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 16. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 17. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 18. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402
 19. گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود مشهد 1402

 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته (آیفود مشهد) در تاریخ یکم اذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی آغاز و تا چهارم ماه جاری نیز ادامه خواهد داشت.

در این نمایشگاه بیش از 150 شرکت داخلی شرکت داشته و در فضایی بیش از 30 هزار متر مربع آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.

 

تگ ها: