ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 2. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 3. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 4. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 5. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 6. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 7. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 8. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 9. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 10. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 11. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 12. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 13. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 14. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 15. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 16. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 17. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 18. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 19. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 20. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 21. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 22. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 23. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 24. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 25. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.
 26. بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد افتتاح شد.

به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری استان، بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی مشهد در فضایی به وسعت ۴۵۰۰ مترمربع افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استاندار خراسان رضوی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، معاونین شهردار، تعدادی از روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان، عصر روز پنجشنبه 9 آذرماه در محل نمایشگاه‌ بین‌المللی مشهد سالن عطار افتتاح و مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را به نمایش گذاشتند.

بدین‌وسیله از عموم دانشگاهیان دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه بازدید به عمل‌آورند.

گفتنی است بازدید از این نمایشگاه رایگان بوده و تا روز ۱۲ آذرماه از ساعت ۱۰ الی 19 به روی بازدیدکنندگان باز است.

تگ ها: