ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  2. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  3. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  4. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  5. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  6. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  7. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  8. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  9. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  10. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  11. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  12. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
  13. گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان

گزارش تصویری دومین روز از نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی
دومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خراسان رضوی با حال و هوای متفاوتی نسبت به روز اول برگزار شد.
در غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی علاوه بر نمایش آخرین دستاوردهای  پژوهشی و علمی سه کارگاه با موضوعات علل کاهش تولید زعفران در سال های اخیر، میز زعفران با موضوع فرآوری زعفران و میز نان با موضوع فرآورده های تولید نان با حضور اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع و فعالان در این حوزه برگزار شد.
این نمایشگاه فردا ١٢ آذر ماه راس ساعت ١٩ به کار خود پایان خواهد داد.

تگ ها: